Privacy Policy

Teie privaatsus on meile oluline. Dageni Haus eeskirjade kohaselt austatame teie privaatsust igasuguse teabe osas, mida võime teie kohta meie kodulehel www.dagen.ee koguda.

 

Logiandmed


Külastades meie kodulehte, võib meie server automaatselt koguda standardandmeid teie brauseri kohta. See võib sisaldada teie arvuti Interneti-protokolli (IP) aadressi, brauseri tüüpi ja versiooni, külastatud lehti, külastuse kellaaega ja kuupäeva, igal lehel kulutatud aega ja muid üksikasju.
Sellegipoolest meie isiklikult sääraseid andmeid ei puutu.

Seadme andmed


Samuti võib meie server koguda andmeid seadme kohta, mida kasutate meie kodulehele pääsemiseks. Need andmed võivad sisaldada seadme tüüpi, operatsioonisüsteemi, unikaalseid seadme tunnuseid, seadme sätteid ja geograafilise asukoha andmeid. See, mida me kogume, võib sõltuda teie seadme ja tarkvara individuaalsetest sätetest. Soovitame tutvuda oma seadme tootja või tarkvara pakkuja eeskirjadega, et teada saada, millist teavet nad meile kättesaadavaks teevad.

 

Isiklik informatsioon

Teenuse osutamisel kodulehel võime küsida järgnevat isiklikku teavet:
Name
E-post
Telefoni- / mobiilinumber
Makse detailid

 

Andmete töötlemise õiguslikud alused:

Teie isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt.

Kogume ja kasutame teie andmeid ainult siis, kui selleks tekib õiguslik alus teenuse osutamisel:

  • See on vajalik majutuse broneerimise protsessis, milles olete ise üks osapooltest;
  • See vastab õigustatud huvile (mida teie andmekaitse huvid ei ületa), näiteks teenuste turustamiseks ja reklaamimiseks ning meie seaduslike õiguste ja huvide kaitsmiseks;
  • Annate meile nõusoleku ssaata teile uudiskirju.

Kui annate oma nõusoleku teie kohta käiva teabe kasutamiseks mingil konkreetsel eesmärgil, on teil õigus igal ajal meelt muuta (kuid see ei mõjuta juba toimunud töötlemist).

Me ei säilita isiklikku teavet kauem, kui on vaja. Selle teabe säilitamise ajal kaitseme seda kaubanduslikult vastuvõetavatel viisidel, et vältida kadumist ja vargusi, samuti loata juurdepääsu, avalikustamist, kopeerimist, kasutamist või muutmist. Sellegipoolest soovitame, et ükski elektroonilise edastamise või salvestamise viis pole 100% turvaline ega saa tagada absoluutset andmete turvalisust. Vajaduse korral võime säilitada teie isikuandmeid juriidilise kohustuse täitmiseks või selleks, et kaitsta teie või teise füüsilise isiku olulisi huve.

 

Teabe kogumine ja kasutamine

Võime teavet koguda, hoida, kasutada ja avaldada järgmistel eesmärkidel ning isikuandmeid ei töödelda täiendavalt viisil, mis pole nende eesmärkidega kokkusobiv:

võimaldada teil kohandada või isikupärastada meie veebisaidi kogemusi; teiega kontakteeruda ja teiega suhelda; sisemise dokumenteerimise ja halduseesmärkidel; analüütika, turu-uuringute ja ettevõtluse arendamise jaoks, sealhulgas meie veebisaidi, seotud rakenduste ja seotud sotsiaalsete teenuste haldamiseks ja parendamiseks meediaplatvormid; reklaami ja turunduse jaoks, sealhulgas selleks, et saata teile reklaamteavet meie toodete ja teenuste kohta ning teavet kolmandate osapoolte kohta, mis meie arvates võivad teid huvitada; ning järgima meie seaduslikke kohustusi ja lahendama võimalikud vaidlused.

 

Isikliku teabe avalikustamine kolmandatele isikutele

Võime avaldada isiklikku teavet:

kolmandate osapoolte teenusepakkujad nende teenuste osutamise võimaldamiseks, sealhulgas (ilma piiranguteta) IT-teenuse pakkujad, andmesalvestus-, veebimajutus- ja serveriteenuse pakkujad, võlgade sissenõudjad, hooldus- või probleemide lahendamise pakkujad, turunduse või reklaami pakkujad, professionaalsed nõustajad ja maksesüsteemide haldurid; ja kolmandad osapooled andmete kogumiseks ja töötlemiseks.

 

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Kogutud isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse Eestis või seal, kus meie või meie partnerid, tütarettevõtted ja kolmandate osapoolte teenusepakkujad hooldavad. Esitades meile oma isiklikke andmeid, nõustute te nende avaldamise kolmandatele osapooltele.

Tagame, et isikuandmete edastamist Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikidest EMP-välistesse riikidesse kaitstakse sobivate kaitsemeetmetega, näiteks kasutades Euroopa Komisjoni kinnitatud standardseid andmekaitseklausleid või siduvate ettevõtte eeskirjad või muud seaduslikult aktsepteeritud vahendid.

Kui edastame isikuandmeid EMP-välisest riigist teise riiki, tunnistate, et teistes jurisdiktsioonides asuvatele kolmandatele isikutele ei pruugi kehtida meie jurisdiktsioonis olevatega sarnased andmekaitseseadused. Kui mõni selline kolmas osapool osaleb mis tahes toimingus või tegevuses, mis oleks vastuolus meie jurisdiktsiooni kuuluvate andmete privaatsuseeskirjadega, võib esineda oht, mis võib tähendada, et te ei saa meie jurisdiktsiooni privaatsusseaduste alusel kahju hüvitamist taotleda.

Teie õigused ja isikliku teabe kontrollimine

Valik ja nõusolek: edastades meile isiklikke andmeid, nõustute sellega, et kogume, hoiame, kasutame ja avaldame teie isiklikke andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Kui olete alla 16-aastane, peab teil olema ja seadusega lubatud ulatuses garantii, et teil on oma vanema või seadusliku eestkostja luba veebisaidile juurde pääseda ja seda kasutada ning nad (teie vanemad või hooldaja) on nõustunud kui edastate meile oma isiklikke andmeid. Te ei pea meile isiklikku teavet andma, kuid kui te seda ei tee, võib see mõjutada selle veebisaidi kasutamist või sellel või selle kaudu pakutavaid tooteid ja / või teenuseid.

Teave kolmandatelt osapooltelt: kui saame teie kohta isiklikku teavet kolmandalt isikult, kaitseme seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Kui olete kolmas isik, kes annab kellegi teise kohta isiklikku teavet, siis kinnitate ja kinnitate, et teil on sellise isiku nõusolek meile isikliku teabe edastamiseks.

Piirata: võite piirata oma isikliku teabe kogumist või kasutamist. Kui olete eelnevalt nõustunud, et kasutame teie isiklikke andmeid otseturunduse eesmärkidel, võite igal ajal meelt muuta, pöördudes meie poole, kasutades allpool toodud üksikasju. Kui palute meil piirata või piirata teie isikuandmete töötlemist, anname teile teada, kuidas piirang mõjutab meie veebisaidi või toodete ja teenuste kasutamist.

Juurdepääs ja andmete teisaldatavus: võite taotleda üksikasju isikliku teabe kohta, mida me teie kohta hoiame. Võite taotleda koopiat meie valduses olevast isiklikust teabest. Võimaluse korral edastame selle teabe CSV-vormingus või muus hõlpsasti loetavas masinavormingus. Võite igal ajal taotleda, et kustutaksime teie kohta käiva isikliku teabe. Võite ka taotleda, et edastaksime selle isikliku teabe teisele kolmandale osapoolele.

Parandus: kui arvate, et meie valduses olev teave on ebatäpne, vananenud, puudulik, ebaoluline või eksitav, võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud üksikasju. Me võtame mõistlikud sammud, et parandada ebatäpsed, puudulikud, eksitavad või aegunud andmed.

Andme rikkumistest teatamine: Andmealaste rikkumiste osas järgime meie suhtes kohaldatavaid seadusi.

Kaebused: kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse, võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud üksikasju ja edastage meile väidetava rikkumise üksikasjad. Uurime teie kaebust viivitamata ja vastame teile kirjalikult, kirjeldades meie uurimise tulemusi ja teie kaebuse lahendamiseks võetavaid samme. Samuti on teil kaebuse osas õigus pöörduda reguleeriva asutuse või andmekaitseasutuse poole.

Tellimusest loobumine: meie e-posti andmebaasi tellimuse tühistamiseks või suhtlusest (sealhulgas turunduskommunikatsioonist) loobumiseks võtke meiega ühendust allpool toodud üksikasjade abil või loobuge sellest, kasutades teatises pakutavaid loobumisvõimalusi.

Küpsised

Me kasutame küpsiseid, et koguda teavet teie ja teie tegevuse kohta meie saidil. Küpsis on väike osa andmetest, mida meie veebisait teie arvutisse salvestab ja millele pääseb juurde iga kord, kui külastate, et saaksime aru, kuidas te meie saiti kasutate. See aitab meil sisu teie valitud eelistuste alusel teenindada. Lisateabe saamiseks lugege meie küpsiste eeskirju.

 

Meie poliisi piirid

Meie veebisait võib linkida välistele saitidele, mida meie ei halda. Pange tähele, et meil ei ole kontrolli nende saitide sisu ja eeskirjade üle ning me ei saa võtta vastutust nende privaatsustavade eest.

 

Selle poliitika muudatused

Oma äranägemise järgi võime muuta oma privaatsuseeskirju, et kajastada praeguseid vastuvõetavaid tavasid. Teeme mõistlikke samme, et teavitada kasutajaid muudatustest meie veebisaidi kaudu. Teie jätkuvat selle saidi kasutamist pärast selle poliitika muutmist loetakse meie privaatsuse ja isikliku teabega seotud tavade aktsepteerimiseks.

Kui teeme selles privaatsuspoliitikas olulisi muudatusi, näiteks muudame teie isikuandmete töötlemise seaduslikku alust, palume teil uuesti nõustuda muudetud privaatsuspoliitikaga.

See poliitika jõustub 1. augustist 2018.

en_GBEN