Midagi huvitavat

Hiiumaa puhkeala - Orjaku õpperada - Dagen Haus ja Mõisakoha külastajale

http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/hiiumaa-puhkeala/1323

Rada koosneb pikemast Orjaku rajast (2 km) ja lühemast Roostikuringist (0,7 km). Läbitav kuiva jalaga, tähistatud nooltega. Rajalt avaneb vaade nii Käina kui Jausa lahele, kust saab jälgida lindude tegevust ja nende rännet. Lühike roostikuring viib mööda laudteed läbi kõrge roostiku Silmakarele.
Telefon 676 7111, Ristna looduskeskus

Objekti tüüp: Õpperada
Parkimisvõimalused: parkimistasku Orjaku silma juures
Varustus: suur infotahvel, 12 väiksemat infotahvlit, 600 m laudrada roostikus, kaks vaateplatvormi (6m kõrge Silmakarel, 3 m kõrge Kassari saarel), jalgrataste hoidik, istepingid. Läbitav kuiva jalaga, tähistatud viitade ja rajapostidega
Invavõimalus: on
Matkavõimalus: on

Vaatamisväärsused: Käina laht on pigem rannikujärv kui merelaht. Selle keskmine sügavus on vaid 0,5 m ja laht on merega ühendatud 3 kanali kaudu. Lahes on kokku 23 saart, mis on madalad ja enamasti pillirooga ümbritsetud. Huvitav ja liigirikas Käina lahe linnustik. Sügisel peatub lahel 10-15 tuhat, maksimaalselt 20 tuhat vee- ja rannikulindu.

Piirangud: Asub Käina lahe-Kassari maastikukaitsealal. Tutvu kaitse-eeskirjaga Riigi Teatajas.
Alal karjatatakse lambaid! Koertega rajale mitte minna.

Hiiumaa puhkeala - Neljateeristi õpperada - Puumetsa külastajale

Umbes tunniajalist jalutuskäiku pakkuv vaheldusrikas rada jääajast pärinevate astangute ja allikaliste soolapikeste vahel.
Telefon 676 7111, Ristna looduskeskus

Objekti tüüp: Õpperada
Parkimisvõimalused: Parkla 3 väiksemale bussile või 5 autole matkaraja alguses, kasutada saab ka Mägipä telkimisala parklat 1km kaugusel raja algusest.
Varustus: Rajal on 2 suurt ja 8 väikest infotahvlit. Puidust nooleviidad ja sinised rajalindid, redel ronimiseks üle Mägipä rändrahnu. Purre, laudrajad.
Telkimisvõimalus: on
Kattega lõkkekoht: on
Matkavõimalus: on

Vaatamisväärsused: Rada kulgeb Kõpu poolsaare põhjarannikul, 8000 a vanuse rannaastangu ja nüüdisranna vahelistes metsades. Möirasoo on väike rannaastangualune lubjarikas allikasoo, mille kohta on mitmeid nimelegende. Kohata võib soojemast kliimaperioodist pärit kaitsealust jugapuud. Mägipe rändrahn ja rannas Süllasoo Jaanikivi on mälestusmärgid jääajast.
Marjad-seened mustikad, seened

Lisainfo: telkimise ja lõkketegemise võimalus Mägipä telkimisalal, rada möödub Kalurikoja metsaonnist.
Piirangud: Rada asub Kõpu looduskaitsealal. Tutvu kaitse-eeskirjaga Riigi Teatajas